30மீ ஒர்க்போட் விற்பனைக்கு / #1117288
கப்பல் ஐடி 2035
வகை வேலை படகுகள்
ஆண்டு கட்டவும் 2021
கொடி காபோன்
விலை £2,900,000
கப்பல் சேர்க்கப்பட்ட தேதி 2021-11-08
மூலம் சேர்க்கப்பட்டது GRS.OFFSHORE RENEWABLES

கப்பல் பரிமாணங்கள்

மொத்த நீளம் (LOA), மீ 29.75
ஆழம், மீ 5

கூடுதல் தகவல்

சுயமாக இயக்கப்படும்
கப்பலைச் சேர்க்கவும்
கப்பல் கோரிக்கை

உள்நுழையவும்

கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா? இங்கே கிளிக் செய்யவும்

உறுப்பினர் இல்லையா? இலவசமாக பதிவு செய்யுங்கள்