Ferry vessel for sale
34.9 மீ தரையிறங்கும் கைவினை/வாகன படகு
கப்பல் ஐடி 2198
வகை படகுக் கப்பல்
ஆண்டு கட்டவும் 2004
கப்பல் சேர்க்கப்பட்ட தேதி 2021-11-05
மூலம் சேர்க்கப்பட்டது Marine Brokers Australia

கப்பல் பரிமாணங்கள்

மொத்த நீளம் (LOA), மீ 34
கப்பல் வரைவு, மீ 1

கூடுதல் தகவல்

சுயமாக இயக்கப்படும்
புகைப்படங்கள்

கப்பலைச் சேர்க்கவும்
கப்பல் கோரிக்கை

உள்நுழையவும்

கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா? இங்கே கிளிக் செய்யவும்

உறுப்பினர் இல்லையா? இலவசமாக பதிவு செய்யுங்கள்